Tag Archives: ไฮเดลเบิร์ก

เยอรมัน ยุุโรป
79,900.-

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี 10 วัน

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี ราคานี้รวมวีซ่า+ทิปคนขับรถในยุโรป เดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน
วันที่: 29 มี.ค.-07 เม.ย. 59 / 01-10, 15-24 พ.ค. 59
พระราชวังแวร์ซายส์ ฝรั่งเศส
79,900.-

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส เดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน เริ่มต้นเที่ยวแบบสดใสกับทัวร์เส้นทางสวยๆ
วันที่: 28 มี.ค.-05 เม.ย. 59 / 03-11, 14-22 พ.ค. 59
ปราสาทนอยชวานสไตน์, เยอรมัน
63,900.-

ทัวร์เยอรมัน – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015)

เที่ยวเยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015) ราคา..63,900.-
วันที่: 10-17, 15-22, 18-25 ต.ค. 58 / 25 ต.ค.- 01 พ.ย. 58 / 07-14 พ.ย. 58 / 29 พ.ย.-06 ธ.ค. 58
heidelberg-castle-clearlens-images

วีดีโอท่องเที่ยวปราสาทโฮเดลเบิร์ก

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะล้อมรอบ และมีจุดชมวิวที่สวยงามคือ เมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก และยังสามารถมองเห็นแม่น้ำเนคคาร์ ที่ไหลผ่านไปยังตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก ........