Tag Archives: ฮัลล์สตัท

นครบูดาเปสต์-ฮังการี
69,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 10 วัน (TG PRO FRA DAY FLT)

เที่ยวยุโรปตะวันออก พักโรงแรม 8 คืน รายการพิเศษเดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน แล้วค่อยเริ่มต้นเที่ยวแบบสดใส
วันที่: 28 มี.ค.-06 เม.ย. 59 / 13-22, 20-29 พ.ค. 59
มิวนิค, เยอรมัน
65,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สาธารณรัฐเชก 9 วัน

เที่ยวยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สาธารณรัฐเชก มิวนิค-ฮัลล์สตัท-บาดริคเคนฮาว-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เลท-บูดาเปสต์ล่องเรือ
วันที่: 03-11 พ.ค. 59
เวียนนา ออสเตรีย ยุโรป
59,900.-

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็ค 8 วัน (TG PRO EAST EUROPE)

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็ค มิวนิค-ฮัลล์สตัด์-บาดริคเคนฮาว-ปาร์นดอร์ฟเอ้าเลท-บูดาเปสท์-เวียนนา-กรุงปราก
วันที่: 30 เม.ย.-07 พ.ค. 59 / 14-21 พ.ค. 59
มิวนิค, เยอรมัน
59,900.-

ทัวร์เยอรมัน บาวาเรีย ออสเตรีย 8 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015)

เที่ยวเยอรมัน บาวาเรีย ออสเตรีย 8 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015) ราคา..59,900.-
วันที่: 05-12 ก.ย. 58 / 11-18, 22-29 ต.ค. 58 / 26 ต.ค.-02 พ.ย. 58 / 07-14 พ.ย. 58 / 29 พ.ย.-06 ธ.ค. 58
เยอรมัน, ยุุโรป
65,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015)

เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015) เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย
วันที่: 29 พ.ค.- 06 มิ.ย. 58 // 31 พ.ค.- 08 มิ.ย.58 // 04-12 ก.ย. 58 // 09-17, 16-24, 22-30, 23-31 ต.ค. 58 // 20-28 พ.ย. 58
เวียนนา ออสเตรีย ยุโรป
เริ่มต้น..59,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน – ออสเตรีย – ฮังการี – เช็ค 8 วัน

เที่ยวยุโรปตะวันออก เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - เช็ค เดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร์ (WY) เครื่องนั่งสบาย
วันที่: เดือน ก.พ.-พ.ค 58