Tag Archives: ปราสาทนอยชวานสไตน์

เยอรมัน ยุุโรป
79,900.-

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี 10 วัน

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี ราคานี้รวมวีซ่า+ทิปคนขับรถในยุโรป เดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน
วันที่: 29 มี.ค.-07 เม.ย. 59 / 01-10, 15-24 พ.ค. 59
ฝรั่งเศส
55,900.-

ทัวร์ยุโรปบิ้วตี้ฟูล เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 7 วัน พักโรงแรม 5 คืน

เที่ยวยุโรปบิ้วตี้ฟูล เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย เที่ยวในช่วงวันหยุดลองวีคเอน เป็นฤดูใบไม้ผลิ อากาศก็ดี บรรยากาศสวยสุดๆ
วันที่: 01-07, 17-23 พ.ค. 59
พระราชวังแวร์ซายส์ ฝรั่งเศส
79,900.-

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส เดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน เริ่มต้นเที่ยวแบบสดใสกับทัวร์เส้นทางสวยๆ
วันที่: 28 มี.ค.-05 เม.ย. 59 / 03-11, 14-22 พ.ค. 59
พระราชวังเชรินน์บรุนน์, ฮังการี
66,900.-

ทัวร์เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี (ยูโร 10.1) 9 วัน

เที่ยวยุโรป เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน เที่ยวชมเมือง HALLSTATT เมืองตากอากาศไฮโซมรดกโลก ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
วันที่: ก.ค. - ธ.ค. 58
เวียนนา ออสเตรีย ยุโรป
66,900.-

ทัวร์เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี (EURO10.1) 9 วัน

เที่ยวยุโรป เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน เที่ยวชมเมือง HALLSTATT เมืองตากอากาศไฮโซมรดกโลก
วันที่: ก.ค. - ธ.ค. 58
มิวนิค, เยอรมัน
67,900.-

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชค ฮังการี 9 วัน

เที่ยวยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชค ฮังการี 9 วัน โดยสายการบินอันดับหนึ่งของโลกกับ AIR BUS 380
วันที่: 07-15 ส.ค. 58
มิวนิค, เยอรมัน
59,900.-

ทัวร์เยอรมัน บาวาเรีย ออสเตรีย 8 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015)

เที่ยวเยอรมัน บาวาเรีย ออสเตรีย 8 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015) ราคา..59,900.-
วันที่: 05-12 ก.ย. 58 / 11-18, 22-29 ต.ค. 58 / 26 ต.ค.-02 พ.ย. 58 / 07-14 พ.ย. 58 / 29 พ.ย.-06 ธ.ค. 58
ปราสาทนอยชวานสไตน์, เยอรมัน
63,900.-

ทัวร์เยอรมัน – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015)

เที่ยวเยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG SUPER PROMOTION 2015) ราคา..63,900.-
วันที่: 10-17, 15-22, 18-25 ต.ค. 58 / 25 ต.ค.- 01 พ.ย. 58 / 07-14 พ.ย. 58 / 29 พ.ย.-06 ธ.ค. 58
เยอรมัน, ยุุโรป
71,900.-

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
วันที่: 28 มี.ค.-04 เม.ย. 58 // 03-10 เม.ย. 58 // 24 เม.ย.-01 พ.ค. 58 // 30 เม.ย.-07 พ.ค. 58 // 08-15, 14-21 พ.ค. 58