Tag Archives: บันไดสเปน

หอเอนปิซ่า, อิตาลี
69,900.-

ทัวร์ยุโรปป็อปปูล่า 3 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

เที่ยวยุโรปป็อปปูล่า 3 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โรม-ปิซ่า-เวนิส-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิทลิส-ปารีส
วันที่: 27 มี.ค.-04 เม.ย. 59 / 17-25 พ.ค. 59
เยอรมัน ยุุโรป
79,900.-

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี 10 วัน

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี ราคานี้รวมวีซ่า+ทิปคนขับรถในยุโรป เดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน
วันที่: 29 มี.ค.-07 เม.ย. 59 / 01-10, 15-24 พ.ค. 59
น้ำพุเทรวี่, อิตาลี
55,900.-

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ป๊อปปูล่า + ช้อปปิ้ง 9 วัน (ITALY PRO POP+SHOP)

เที่ยวยุโรป อิตาลี ป๊อปปูล่า + ช้อปปิ้ง 9 วัน (ITALY PRO POP+SHOP) โรม - ปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส - มิลาน
วันที่: ก.พ. - พ.ค. 59
หอเอนปิซ่า, อิตาลี
45,900.-

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ซุปเปอร์เซฟ 7 วัน (ITALY PROMOTION SUPER SAVE)

เที่ยวยุโรป อิตาลี ซุปเปอร์เซฟ 7 วัน (ITALY PROMOTION SUPER SAVE) โรม - ปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส - มิลาน
วันที่: ก.พ. - พ.ค. 59
มิลาน, อิตาลี
49,900.-

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ป๊อปปูล่า 8 วัน (ITALY PROMOTION ITALY POPULAR)

เที่ยวยุโรป อิตาลี ป๊อปปูล่า 8 วัน (ITALY PROMOTION ITALY POPULAR) โรม - ปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส - มิลาน
วันที่: ก.พ. - พ.ค. 59
หอไอเฟล, ฝรั่งเศส
88,800.-

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส จุงเฟราส์ (EURO3) 9 วัน

เที่ยวยุโรป อิตาเลียนฟู้ดสปาเก็ตตี้+สเต็ก, สวิสพื้นเมืองสเต็ก ฟองดูว์, ฝรั่งเศสหอยเอสคาร์โกร์ สเต็ก+ไวน์, อาหารเอเชีย
วันที่: ก.ค. - ธ.ค. 58
หอเอนปิซ่า, อิตาลี
74,900.-

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน

เที่ยวยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส แวะเที่ยวไคโร ชมปิรามิด สฟิงซ์ กรุทองคำตุตันคาเมน
วันที่: 28 มี.ค.-05 เม.ย. 58 // 09-17 เม.ย. 58 // 25 เม.ย.-03 พ.ค. 58 // 29 เม.ย.-07 พ.ค. 58 // 09-17, 23-31 พ.ค. 58
พระราชวังแวร์ซายส์ ฝรั่งเศส
77,900.-

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน

เที่ยวอิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน อาหารพื้นเมือง 3 มื้อ สปาเกตตี้ หมูอบ หอยเอสคาโก้ฝรั่งเศสอบเนย
วันที่: 08-16 เม.ย. 58
น้ำพุเทรวี่, อิตาลี
76,900.-

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน

เที่ยวยุโรป Best of European ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน
วันที่: 12-19 เม.ย. 58
พระราชวังแวร์ซายส์ ฝรั่งเศส
83,900.-

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี อียิปต์ 9 วัน

เที่ยวฝรั่งเศส สวิส อิตาลี อียิปต์ 9 วัน แถมเที่ยวอียิปต์ ชมพีระมิด สิ่งมหรรศจรรย์ของโลก 1 วัน

วันที่: 11-19 เม.ย. 58