Tag Archives: นํ้าพุเทรวี่

หอเอนปิซ่า, อิตาลี
69,900.-

ทัวร์ยุโรปป็อปปูล่า 3 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

เที่ยวยุโรปป็อปปูล่า 3 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โรม-ปิซ่า-เวนิส-ลูเซิร์น-ยอดเขาทิทลิส-ปารีส
วันที่: 27 มี.ค.-04 เม.ย. 59 / 17-25 พ.ค. 59
เยอรมัน ยุุโรป
79,900.-

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี 10 วัน

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส อิตาลี ราคานี้รวมวีซ่า+ทิปคนขับรถในยุโรป เดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน
วันที่: 29 มี.ค.-07 เม.ย. 59 / 01-10, 15-24 พ.ค. 59
น้ำพุเทรวี่, อิตาลี
55,900.-

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ป๊อปปูล่า + ช้อปปิ้ง 9 วัน (ITALY PRO POP+SHOP)

เที่ยวยุโรป อิตาลี ป๊อปปูล่า + ช้อปปิ้ง 9 วัน (ITALY PRO POP+SHOP) โรม - ปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส - มิลาน
วันที่: ก.พ. - พ.ค. 59
หอเอนปิซ่า, อิตาลี
45,900.-

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ซุปเปอร์เซฟ 7 วัน (ITALY PROMOTION SUPER SAVE)

เที่ยวยุโรป อิตาลี ซุปเปอร์เซฟ 7 วัน (ITALY PROMOTION SUPER SAVE) โรม - ปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส - มิลาน
วันที่: ก.พ. - พ.ค. 59
มิลาน, อิตาลี
49,900.-

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ป๊อปปูล่า 8 วัน (ITALY PROMOTION ITALY POPULAR)

เที่ยวยุโรป อิตาลี ป๊อปปูล่า 8 วัน (ITALY PROMOTION ITALY POPULAR) โรม - ปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส - มิลาน
วันที่: ก.พ. - พ.ค. 59