Tag Archives: ซูริค

ฝรั่งเศส
55,900.-

ทัวร์ยุโรปบิ้วตี้ฟูล เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 7 วัน พักโรงแรม 5 คืน

เที่ยวยุโรปบิ้วตี้ฟูล เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย เที่ยวในช่วงวันหยุดลองวีคเอน เป็นฤดูใบไม้ผลิ อากาศก็ดี บรรยากาศสวยสุดๆ
วันที่: 01-07, 17-23 พ.ค. 59
อินเทอร์ลาเก้น, สวิตเซอร์แลนด์
76,900.-

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 3 ภูเขาดังแห่งสวิส 8 วัน

เที่ยวแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 3 ภูเขาดังแห่งสวิส (ทิตลิส, แมทเทอร์ฮอร์น, จุงฟราว) ราคา..76,900.-
วันที่: 10-17, 17-24, 19-26 ต.ค. 58
อินเทอร์ลาเก้น, สวิตเซอร์แลนด์
76,900.-

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 3 ภูเขาดังแห่งสวิส 8 วัน

เที่ยวแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 3 ภูเขาดังแห่งสวิส กลาเซียร์ 3000 ,แมทเทอร์ฮอร์น ,จุงฟราว 8 วัน
วันที่: 05-12 ก.ย. 58 / 08-15, 21-28 พ.ย. 58 / 29 พ.ย.-06 ธ.ค. 58