Tag Archives: ช็องเซลีเซ

4730283041_bec33011c9_z

ช็องเซลีเซ (Avenue des Champs)

อะเวนูว์เดช็องเซลีเซ ตั้งอยู่บนถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นย่านการค้าที่สำคัญที่ประกอบด้วยโรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหราต่างๆ ตามสองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงรายอยู่