วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

ลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์

วีดีโอท่องเที่ยวอนุสาวรีย์สิงโต

อนุสาวรีย์สิงโต ( Lion Monument ) อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสรณ์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้ชาเปลมากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลักอยู่บนหน้าผา
หอไอเฟล, ฝรั่งเศส

วีดีโอท่องเที่ยวหอไอเฟล

หอไอเฟล เป็นสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส โดยโครงสร้างเหล็กได้ตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส สร้างโดยตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล”
leaning-tower-of-pisa

วีดีโอท่องเที่ยวหอเอนปิซา อิตาลี

หอเอนปิซา ตั้งอยู่ที่เมืองปิชาซึ่งสร้างด้วยหินอ่อน โดยมีความสูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น โดยเริ่มสร้างเมื่อค.ศ.1174 สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1350 ภายในมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคแกะสลักทีมีลวดลายที่สวยงามมาก
cologne-cathedral-2

วีดีโอท่องเที่ยวมหาวิหารโคโลญจน์ เยอรมัน

มหาวิหารโคโลญจน์ สร้างเสร็จพร้อมกับมีพีธีวางหลักหินบันทึกข้อมูลการก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาที่ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่ายาวนานกว่า 600 ปี
Vatican Museums

วีดีโอท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วาติกัน อิตาลี

วีดีโอท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วาติกัน อิตาลี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในนครรัฐวาติกันในกรุงโรมในประเทศอิตาลี เป็นศูนย์กลางการปกครองของศาสนาคริสต์เเละยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตปาปาประมุขฝ่ายศาสนาคริสต์
Neuschwanstein_Castle

วีดีโอท่องเที่ยวปราสาทนอยชวานสไตน์

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทที่ถูกตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้การก่อสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งแคว้นบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-1886
heidelberg-castle-clearlens-images

วีดีโอท่องเที่ยวปราสาทโฮเดลเบิร์ก

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะล้อมรอบ และมีจุดชมวิวที่สวยงามคือ เมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก และยังสามารถมองเห็นแม่น้ำเนคคาร์ ที่ไหลผ่านไปยังตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก ........
trevi-fountain-rome-italy_37567_600x450

วีดีโอท่องเที่ยวน้ำพุเทรวี่ อิตาลี

น้ำพุเทรวี่ (Trevi fountain) เป็นน้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก โดยชื่อ “เทรวี่” นั้นมาจากคำว่า“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกันของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองค์สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ที่ 12
4730283041_bec33011c9_z

วีดีโอท่องเที่ยวช็องเซลีเซ

อะเวนูว์เดช็องเซลีเซ ตั้งอยู่บนถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นย่านการค้าที่สำคัญที่ประกอบด้วยโรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหราต่างๆ ตามสองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงรายอยู่ ชื่อ ช็องเซลีเซ
Palace-of-Versailles

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังแวร์ซายส์

แต่เดิมเมืองแวร์ซายส์เป็นแค่เมืองเล็กๆ ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขา เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส ทรงมีพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์เหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์